ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАСЛОНИ ЗА КОНЕ, ОГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ