„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР "НАТУРА"