„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на за два арт-пленера за 2013 и 2014 год. по дейност „Организиране и провеждане на традицио