„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2013Г. "