„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЕЛО РАЛИ «ВРАЧАНСКИ БАЛКАН» ЗА 2013 И 2014 ГОД. ПО ДЕЙНОСТ „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОНН