ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА”