„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМНИ ПАКЕТИ И ВИДЕО МАТЕРИАЛИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ПП «ВРАЧАНСКИ БАЛКАН» ЗА