„ИЗБОР НА ВЪНШЕН ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВРАЧАНСКИ