Кой замърсява реката?

Необходими материали:
постер (корково табло, магнитно табло) с
нарисувани планина, река – от извора до населеното
място, мост; ламинирани картинки (растения,
животни, палатки, коли, заводи, и др).
Очаквани резултати:
- осъзнаване ролята на човека за замърсяването на реките и източниците на
замърсяване в горното, средното и долното течение
- развиване логическо и аналитично мислене, на въображението, на творчески умения,
умения за изразяване, обсъждане, споделяне, емпатия, рефлексия
Описание:
• Разкажете накратко кои са заплахите за реките на Врачанския Балкан.
• Представете на децата постера с планината и реката и предварително изработените
фигури.
• Изберете 3-4 доброволци, които да изпълнят задачата.
• Поставете им задача за 5-8 мин. да разположат фигурите на подходящите места.
• Поставете задача и на останалите деца за същото време. Например на групи да помислят
и запишат на листове: „Какво според вас може да се направи, за да не се замърсява реката?“ или
„Споделете ваши преживявания, свързани с реката край вашето населено място“.
• Нека групата с постера представи крайния резултат от работата си като сподели как са
се чувствали докато работят.
• Дайте възможност и на останалите групи да представят работaта си – първо тези, които
споделят преживяванията си край реката, а после и тези, които дават предложения какво да се
направи, за да не се замърсява реката.
• Направете кратка дискусия: „Споделете впечатленията си за чистотата на реката край
вашето населено място”.