ДПП „Врачански Балкан ” ще проведе Национален фестивал на доброволческите организации от страната

  12-11-2013

Дирекцията Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите и Сдружение за доброволчески труд „Си Ви Ес – България” организират 3-дневен фестивал на доброволческите организации от страната.

Мероприятието ще се открие на 14 ноември 2013 г., четвъртък, от 11:30часа, в читалище „Развитие”. Участие в него ще вземат представители от: Български младежки червен кръст (БМЧК) Враца, екологичните организации Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ”, Сдружение „Зелени Балкани”, Спасителен център за диви животни – Стара Загора, Сдружение „Отворено общуване”, работещи с хора с увреден слух и младежки организации от Монтана, Видин и региона.

Фестивалът има за цел да се обменят опит и добри практики, както и да се обсъдят взаимни съвместни инициативи, свързани с опазване на природата и биологичното разнообразие.
В рамките на изявата е предвидена двудневна работна среща в местността „Учителски колонии”.

Събитието се провежда в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”