Започва набиране на номинации за „Годишни награди за опазване на биоразнообразието и природата“.

  21-11-2013

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” тази година за пръв път ще организира и проведе церемония за връчване на „Годишни награди за опазване на биоразнообразието и природата“.

Определени са следните 5 категории:
1. Организации и институции подпомагащи опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”
2. Неправителствени организации подпомагащи опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”
3. Бизнес организация подпомагаща опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”
4. Медия, отразяваща опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”
5. Активен природозащитник и доброволец, подпомагащ опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”

Церемонията ще се състои на 5.12.2013 г. Желаещите да се включат в конкурса за номиниране и определяне на победители могат да предложат себе си или да номинират друг като напишат кратка аргументация на предложението си на e-mail vratchanskybalkan@abv.bg до 2.12.2013 г.

Годишните награди са включени като дейност в проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”, финансиран от ОП «Околна среда», договор № DIR-5113326-C-005.
Целта на дейността е да се популяризира отговорното поведение и да се стимулира инициативността на обществеността по отношение на oпазването на околната среда, цялостната организация и провеждането на събитието ще бъде подчинено на идеята, че с връчването на годишните награди да бъдат признати усилията на тези организации, институции и личности, които са особено съпричастни към екологичната тема и с дейността си допринасят за опазването на природата и биоразнообразието на територията на ПП „Врачански Балкан“.