Първи Балкански Биосъбор - Враца 2013 г.

  29-05-2013

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“
И
БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО БИОПРОИЗВОДСТВО
ВИ КАНЯТ ДА ПОСЕТИТЕ

ПЪРВИЯ ВРАЧАНСКИ БИОСЪБОР

1 и 2 юни 2013 г. от 10:00 до 19 часа на пл. „Суми“
Изложба базар на биопродукти, където ще можете да дегустирате и да купите продукти на български производители, произведени по екологосъобразен начин

2 юни 2013 г. от 14:00 часа в Природозащитен център „Натура“ на „Червения площад“
„Първи стъпки в биоземеделието“ семинар за настоящи и бъдещи биопроизводители, на който ще бъдат представени успешни практики от български биопроизводители. Вход свободен.

Заповядайте !

Инициативата се реализира в рамките на проект
„Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” по договор N DIR-5113326-C-005
„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”
http://ope.moew.government.bg/bg