проект „Храмът на родовата памет” Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично” – с. Миланово, община

 Цели на проекта

Проектът„Храмът на родовата памет“ е иницииран от Областна администрация Софийска област (водеща организация) в партньорство с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ и POLAR PERMACULTURE SOLUTIONS – Кралство Норвегия

Основни цели:

Консервация и реставрация на църквата „Св. Рождество Богородично” – с. Миланово, формиране и устройствено планиране на цялостна и интегрирана експозиционна среда.
Създаване на устойчиви партньорства между публични и граждански организации от България и Норвегия за документиране на културното наследство, формиране на култура на устойчиво развитие, насърчаване на културното многообразие, съхраняване и опазването на културното и природно наследство и регионалното развитие.

Основни дейности

Проучвания:
Изкуствоведско проучване, което включва проучване на иконите, иконостаса, украсата и стенописите от художествена гледна точка, датиране, принадлежност към съответните школи, художествена стойност и др.

Краеведско проучване, включващо исторически данни и източници за църквата и местността, топонимия, етнография, обредни дейности, митове и легенди, природно богатство и биоразнообразие и др.

Проучване „Оброци и оброчни дейности в Искърското дефиле”.

Технически и работни проекти и провеждане на консервационно-реставрационни и строително-ремонтни работи.

Професионално обучение с представители на ромското малцинство и временна заетост:
Идентифицирани 20 представители на ромското население на района и гр. Своге, които ще получат образователна квалификационна степен „Озеленител“ и „Пътен строител“.

Организиране и провеждане на Фестивал „Традиции и родова памет“:

В рамките на проявата ще се включат и представители на ромския етнос от региона и от Норвегия, които ще представят местна кухня и традиции.

Изработване на информационни материали, включващо:
Дипляна на проекта, дипляна и разширена брошура за Църквата „Св. Рождество Богородично“, специално издание „Оброци и оброчни дейности в Искърското дефиле“, интернет страница проекта и рекламен филм.

  Основни целеви групи:

  •  Представители на гражданского общество – местни жители, туристи и посетители на ПП „Врачански Балкан“ и с. Миланово;
  • Лица интересуващи се от развитието на културното наследство, обектите на материалната и нематериална култура, с интереси в сферата на културата на устойчивото развитие и културен диалог
  • Лица в неравностойно положение – роми и др. малцинства;
  • Изследователи, студенти, хора, търсещи възможности да задълбочат знанията си в сферата на културното наследство и историята от България, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
  • Представители на публични власти и културни институти, организации с идеална цел от България и Норвегия.

Очаквани резултати:

 

 

  • Реставриран ценен културен паметник, който ще бъда експониран в автентична културна и природна среда.
  • Обучени в образователна квалификационна степен „Озеленител“ и „Пътен строител 20 представители на ромското население на района и гр. Своге, “.
  • документирано културно наследство, чрез проучване на едно от най-интересните културни явления в района на Искърското дефиле – оброците и оброчните дейности.
  • проведен „Фестивал на традицията и родовата памет“.

Изградено партньорство между държавни организации със функции в сферата на културното наследство.
Проектът стартира през месец април 2015 г. с продължителност 25 месеца. Общата стойност на бюджета е 342 182 ,81 € .

  • за повече информация посетете: http://sofoblast.bg/selomilanovo/