Пресконференция по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”.

  12-12-2012

На 12 декември 2012 г. в Природозащитен Център „Натура” бе официално даден старта на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”. На пресконференцията присъстваха представители на ДПП „Врачански Балкан”, Регионалната инспекция по околната среда и водите Враца, национални и регионални медии. Проектът е на стойност 4 533 937,85 лева, от които 85 % е финансиране от ЕФРР, а 15 % е национално съфинансиране и ще се изпълнява за период от 3 години.
инж. Николай Ненчев, директор на ДПП „Врачански Балкан” запозна присъстващите с основните дейности по проекта, насочени в три основни направления: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; Посетителска инфраструктура и капитално строителство; Интерпретация и образователни програми и планиране и оптимизация на управлението. Дейностите по проекта са съгласувани с Плана за управление на ПП „Врачански Балкан”. Инж. Цветан Цветков направи обзор на извършените до момента стъпки по изпълнението на проекта, като сподели, че към момента са обявени и проведени 8 обществени поръчки, избрани са подизпълнители и са започнати дейности по строителство на заслоните и информационните пунктове. „Проектът предвижда и изграждането на високотехнологична система за наблюдение и контрол в границите на ПП „Врачански Балкан”. Системата ще разполага със сензори, които ще позволят ранното откриване на огнища на пожар и ще изработва прогнозен модел на разрастването на евентуалния пожар” – заяви инж. Цветков.
„Проекта ще помогне и на бизнеса във Враца, тъй като по-голямата част от обявените обществени поръчки са спечелени от фирми от Враца и региона. Те ще изпълняват дейности, свързани с проучване и проектиране, архитектурни решения, строителство и др.” - допълни още инж. Николай Ненчев.
След края на презентацията приветствие към екипа на ДПП „Врачански Балкан” отправи директорът на РИОСВ Враца г-жа Тодорка Гергова. Тя декларира подкрепата за реализирането на проекта от страна на Министерството на околната среда и водите и на целия екип от експерти в РИОСВ Враца. Г-жа Гергова подчерта, че предвидените дейности са в изключителна полза за опазването на природната среда и за развитието на региона.