Заслони за коне в ПП "Врачански Балкан"

  06-06-2013

Във връзка с изпълнение на  дейност Устойчиво управление и стопанска продуктивност на тревни местообитания по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”  в м. Пършевица бяха построени заслони за коне и едно помещение за обслужващ персонал.